četvrtak, 12. svibnja 2016.

Kuća obitelji Božićević – Etnografski muzejŠkolske godine 1906/7. osnovana je u Splitu Zanatska škola, čiji je prvi direktor Kamilo Tončić, inžinjer arhitekture. 
Iste godine osniva i Obrtnu strukovnu školu, gdje Tončić inzistira na didaktičkoj primjeni narodnih rukotvorina. Slijedom toga 1906. godine Tončić osniva "Tečaj za čipke i narodni vez", a 1907. i tečaj za tkanje. 
Od 1907. godine započelo se sa sustavnim otkupom i prikupljanjem etnografske građe, koja će u idućim godinama služiti kao uzorak za rad đacima, a što je važnije tako je pri školi osnovana etnografska zbirka.

Kuća obitelji Božičević, jedna je od ranosrednjovjekovnih palača Splita kojoj dubina graditeljskih slojeva seže do antičkog vremena. Podignuta je u nastavku glavne gradske ulice (cardo), južno od Peristila. Ona i njeno dvorište sagrađeni su na mjestu Dioklecijanovih cubicula uz crkvu sv. Andrije de Fenestris. Obitelj Božičević spominje se u Splitu početkom 14. stoljeća a nakon ustanka 1398. godine dva su njena člana primljena u gradsko veliko vijeće.


Najistaknutiji pripadnik obitelji je Franjo Natalis (1469.-1542.), humanist i pjesnik, biograf Marka Marulića (1450.-1524.) oca hrvatske književnosti. Franjo je nakon studija prava u Padovi po povratku u Split stupio na dužnost egzaminatora. Godine 1511. oženio se po drugi put Klarom Marulić, sestrom Jeronima de Marulisa. Od njegovih sinova spominju se Antun, splitski kanonik i Petar koji je 1526. godine jednako kao i otac obnašao dužnost egzaminatora. 


Petar i sam humanist trećeg naraštaja, nasljednik znamenitog pjesnika, preuredio je dvorište palače Božičević 1552. godine kada je izrađena renesansna kruna bunara na kojoj se nalazi obiteljski grb s njegovim inicijalima. Obitelj je izumrla sredinom 18. stoljeća.

Crkva sv. Andrije de Fenestris nastala je u vrijeme Severa Velikog adaptacijom spavaće sobe (cubiculuma) jedne od šest u nizu koje su bile smještene na zapadnom dijelu carskog stana. Bila je posvećena sv. Andriji apostolu, Kristovom učeniku, čije je tijelo sahranjeno u Konstantinopolisu štovano kao najsvetija relikvija Bizanta i zaštitnik imperija. 


Naziv de fenestris dobila je po položaju na razdjelnici između carskog stana i velike dvorane podignute u osi palače južno od vestibula. Ta je sigurnosna razdjelnica ujedno bila i svjetlarnik kroz koji su sunčeva svjetlost i svježi zrak dopirali do prozora palače. Crkva je bila mala, pačetvorinasta tlocrta, s ulaznim vratima protivno običaju na istočnoj strani na kojoj je bilo i svetište, jer se zbog razdjelnice zapadno od careva stana s te strane u 7. st. još nije moglo prići. Carska odaja pregrađena u crkvu stoga isprva nije imala zapadnih vrata, već su ona nastala kasnije u predromaničkoj pregradnji u 9. stoljeću. 

Nesimetričan položaj apside i njen pomak južno od osi crkve, posljedica je otvaranja crkvenih vrata s istočne strane, odakle se u nju jedino moglo ući prilazeći joj sa začelja iz nekadašnjeg portika s kojega se prije pristupalo do carskih cubicula. Adaptacijom carske odaje u 7. stoljeću nastao je jedinstven oblik crkve koja je istovremeno imala svetište i neuobičajen položaj ulaznih vrata na istočnom pročelju.

Taj svoj oblik, nastao u najranijim stoljećima Splita, crkva sv. Andrije zadržala je u kasnijim pregradnjama i preinakama predromaničkog, ranoromaničkog i romaničkog sloga.