subota, 18. lipnja 2016.

Priču cviču neispričanu

 Priču pričan cviču
dok lati mu se miču
na blagu vitru, povitarcu, lahoru
po vrtloviman šta raste i pitarima.
Ljubičasto, žuto, rozo,
crno, modro i kaveno,
usplahireno ili sneno
bitno je da raste,
svakodnevnicu mi ruši,
bitno je da miruši.
 I kaveno, pa i modro, čas zeleno,
pa šareno,
lako slomljivo
mirison dojmljivo
pojmljivo,
po vrtloviman,
kotariman,
lipo šNjiman.

 priču cviču
hrvatskome
da čijem će! neće mome!
Kukumara cviču, cviču pome.
Palme,
radnika iz Dalme,
korjeni in procvali.
 Ovo van se je kvesendra
voli rosu po svomen nosu,
voli prvo u uvo šuškajuć uć,
onda ostat mirison u plućiman,
a u oku ostavja brazgu duboku
ovo van se je zove mičimise
u krajima nekim i sramimise
ovdi vrlo slabo uspiva
neplivač je i nepliva
sotto voce jutron piva
da se zna da je živa

 ovo van se zove nosondoli
raste samo do nožni zgloba
čudan način da priživiš
plazit po podu
ali noson doli oće živit.
 ovo nan se zove jebotekolkonasima
služi se svimen
to mu je crimen
svugdi raste
svagdi njiše
ležerno miriše
pa uzdiše
cviče ovo

 da nije iz španjoslke, rumunjske 
sa ti strana,
da nije iz romanski romana
da se prikrsti svakog dana
da je poljsko ovo gori
baren tako ono zbori.

 kolkogodmeoš
uspiva iznenada
i tu i tamo
pomalo
u kipu FAPa bi ga stalo
 kolkogodmeoš se ka sprema
za ispite važne
vibre ima snažne
predstave lažne
nije ono hortenzije
da ima političke pretenzije
 kolkogodmeoš će u ustavni
jerbo da smo mi zaboravni
da slabo pantimo
 ni čut upravni ol trgovački
nije da se ono rodilo na ljulji - ljuljački
pa je šempjano
 nema te sile
da bi jabuke ol kamomile
kakve japanske
kakve god oš
 roskasto oma i gay
veli da je sve ok
ka na izboru za mis
kako se zove Fani
bala samo vani
postrani
posrani
 lipo se skućilo
Rivon se prućilo
prvi red do mora
priču cviču
šta se zove
aranžmirano
ubodak ubada ravno u bit
pripun ga split
ubodak visi iz svakih kosa
iz svake mrke obrve i spuštena nosa
ubodak uboda
sve što oda
pružak oboružak
traži držak
od mašura
ota mu je došla vura
preletkrozsvit sad se trza
da se je na vručem smrza
da mu vali sunca zraka
pa je maka ... pa je maka
vapaj mi nisu dobro čule
pripune svoje priče nešpule
šta trule
do kolina i ima
štabiš šNjima
gladnima
barjak šta nosu
neveraman prkosu
dobivaju po nosu
u vičnom zanosu
s Domovinon usrcu i nosu
udušu i ukosu.