subota, 23. srpnja 2016.

Secesijska vila Galetović
(vila Kaliterna)


Arhitekt Petar Senjanović, adresa: Slavićeva 42, 
Split, pogled danas -23.07.2016. - svrha fotografiji/GIF uradku: najava blogiranja


 Tragom svih krušnih mrvica koje kao Ivica u štoriji o Ivici i Marici ostavih, već dugo mi je na pameti za blogirati vilu prelipu mi ovu. Ako se i sjećate slabo kao što se ja slabo sjećam u zadnje vrijeme ("Bolje se slabo sjećati nego se slabo osjećati" - stara šta nije kineska nego moja - sad mi palo na pamet a ima je , pameti mislim ...) dotaknuo sam je već, više puta, u prolazu, ljubeći je fotografijom.


I što je to, osim čiste sriće danas me k Njojzi povelo, ne znam, ali čista srića je. Dakle, ovaj današnji post, tek je, kako u naslovu i stoji, najava blogiranja koje će se onako kako ga uvijek i radim - fotografijom, živom rječju, razgovorom i video uradcima za YouTube ovjekovječiti, na taj dan a za sva vrimena lipotu ovu lipog mi mog Grada.

Uvrštena na Listu preventivno zaštićenih dobara Registra kulturnih dobara Republike vila Galetović (Josipa) danas vila Kaliterna još je jedan od ne puno bisera u niski oko vrata lipog mog mi Grada.


Za skrenuti pozornost je svim nesplićanima, svim koji nisu bili u ovom dijelu Grada, da raskošnost ove jednostavne ljepote još više dobija na izražajnosti vis a vis okoliša koji je socrealistički, ostavština onih vrimena kad je tribalo što više duša staviti u šta manje prostora, šta manje lijepog, ukrašenog, materijala bogatih bogatog, šta manje životnog, onog koji te veseli i raduje svako jutro kad se probudiš, prostora.Bogufala i ljubaznoj domaćici fala što je tema načeta. Ovih dana biti će i dovršena za u dogledno vrijeme. A onda ćemo, virujem, opet, da se ne zaudobi. A kad smo kod ne zaudobi evo ja nisan moga Meju. Neka On štrajka glađu i neće više do ladnoća radi smenom. Evo sam mu manija na onu funtanu šta je ponajviše Njegovom zaslugom opet metilo di je bila i di jon je i misto.