petak, 16. rujna 2016.


točno misec dana prošlo
 a ja pravovremen ka i uvik izvješćujem šta čujen 
šta slutin 
šta ćutin 
šta ne šutin
međutin 
raznin putin 
ka ono:
... draga ne čini pokreta nagla
jerbo pala je magla
magla, tma i tušta
udriš ušta ...
... znan da ja nisan On ...
pazi da neudreš o beton
rascipaš ga
draga
magla vlaga
prikoviše je
lije ...

 ... a imade ga da i u ovomen gušta
veze mu nema šta mu se spušta
magla
ne čini pokreta nagla
zapivaj Josipinu
suncu i vinu
jabuki jabuko ...


... magla i gori i doli
i desno i livo ...
a di će ono gorivo
naramdžasto
otoku kojemen garant
oli je vino
je će bračkima bit šesno, lipo, fino


unda san se zeru maka
mrvu zere
pinku samo
sta kraj Ćaće
junaka


java! java!
strava!
nisan spava!
nu broda u magli!
pripa san se bidan da san na drogi
misleć da samo ja vidin lipimojGrad fogy ...


unda ka da me kanilo
sunce granilo
providilo se
draga
znaš me mene
 iman dara
za proć priko Pazara
kunu ne potrošit
(jerbo san sazna
tegobe takujina prazna
samo mi € unjemen)


puste praske, grozdi, smokve
nigdi papaje, manga - egzotike
sve domaće travke nike
sve iz Tugara ol Slatina
ima i rakije, meda, vina -
iz Tugara? iz Slatina?


napazaru
€ ni paru
draga
nesatra
ja vatra
draga
di je sad magla
da šta čoknen
i još nešta zatin
da ne platin


znaš me mene
draga
ipak san se minja
ja Njojzi € Ona meni slatki domaći dinja
iz Tugara
naravno
odavno
najmija san karijolu za dvifetezadoma
kukumara i poma


malina
kupina
novina
i grozja kolkooš
podeset
draga
kupi mi kvaratotkila
milaonda san oša doma
znaš me mene
krmpira i poma
samo san namisto krumpira
ovi put kruva kvarat
dok odrna šuška
draga


dok odrna šuška
draga
našli se nas dva muška
do poda šta se možemo sagetda, da! saget
onda san ja bija sedan minuti naget
evo šta san vidija:


 

a ovo je kad san Ti šeta
put Varoši a priko geta
šteta
šta nisan osta
rečešistina zeru san se trga
posrid Voćnoga trga
od lipote
priše
miomirisa
palmi i irisa
neubrani
dani idu idu dani
ajmo vani
štaš ukući