nedjelja, 13. studenoga 2016.

evo Ti opet pišen
evo Te opet dišen
ariju Tvoju punu joda
evo san opet prooda
muško
Matejuško
Ti dolazi
jeliteštogodprolazi
... ka ono
di san sta
kad software mi je pa
tute negdi biće
nezna dalje moje tilo
cilo biće
gledan tiće
galebi biće ...... ka ono
cili mali grad na obzoru
pari uzoru
a samo tmurnoje
di mi sin
di mi ćer di špaker mi
vrižider
di mi još pokoji cruiser ...
ne se stidit
lipo Te vidit

... ka ono
bunbaku moj i svilo
ka da je gnjilo
cilo
tilo
na jugo
nezadugo
saće sumce ...
... ka ono
valja mučat
nebalit
od nerada odmorit
zapalit
Bogu zafalit
šta sasebon znaden diču
utrat u lemozinu
misu platit
zapalit sviču ...
... ka ono
da nisu cine vako skupe
teplili bi klupe
akužali napolu u kupe
po cili dan
sidili bi van
... vaja užgat šteriku ...
pogled prija kave
šta radu
šta prave
šta se miču
šta piču
čekan priču
da se nastavi il se sastavi il se rastavi
... ka ono
nakrivise
samo jednon živise ... živi živi živi se Magazin


i sve ote moje
najdraže boje
baš lipo Ti stoje
i te ote Tvoje panorame
šta mame
ka dame
neke
srami ji bilo
lipi moj grade
moje milo


ma nu i nuTe
kako nebit zajubi uTe
ma nuTe


ka san lip
ka lipa arabeska
sumce se po njojzi pleše i bljeska
lipotica
ovo je ono od ranije
kraj lučke kapetanije
od prija
kad san bija
lija
lukava
kratki rukava
istini me uče
ovo je ono od juče
a sumce tuče
ništa ne zaudara
a sumce udara

nikako je cilu da prostiš ujtit
ali bitno da tu je
kampanel svetoga Duje
ma nu! nuJe!


ko otakvog da Te ne voli
boduli Te boduli
jarboli
jel boli


šta na umu
to na drumu
iđen guštat ovu šumu
puštat druge da Ti glumu
da lito je
da in fali njiov otok
iđen guštat ovi potok
smokva Ti je neobrana
nima koga da je bere
saću je ja uzabrat
napuniću vrižidere