petak, 25. ožujka 2016.

Kuš i kakoš, pokisnit ka kokoš. Moš il nemoš? Uvik moš. Kad oš! A oću danas na ovi neverast, nerevožasti, nekakvi nikakvi, tmurni, neodvoje, zazaboravit ga omanama dan. Kuš? Peki! Zbog radi? Zbog zato!
Dušu razgalit. Vidit šta ljudi šta i umitnicima zovu radu. Golu žemsku kakvu šta akt čini. Pod svitlima reflektora a ne po misečini. A bilo bi bolje uvik tako. Ona naga. Draga. Sprida i zada. Fakat! Kaki bi oto bio akat ... atak. Srčani. Sirćeni. Od octa. Kvasine. Vinom je oni slika svoje „vinorele“ kako san i krstija. Moraću ga opet obać. Nać i pronać. Zbog radi? Zbog zato!

GALERIJA PEKO

Srića Njegova da me znade. Da ne znade dobija bi srčani. Omanama. Jerbo ja samo upanen. Sa španjuleton, ono ka, Majka Terezija. Sa rukaman u žepiman. Sa upaliton kameron. Sa dobron namjeron. Srića Njegova da me znade. A sritan li je On. Nu ga:
 linkovi
https://www.youtube.com/watch?v=QFrRomxiEsw
 https://www.youtube.com/watch?v=a84dDecorp4


Galerija koliko god ka mala, ka skučena, ka kućica šta je najvolin na svitu u zelenoj manistri sa još nekin plodoviman mora (ko in dade tako ime svaka mu dala – osim moje, jel!), koliko god u naprstak stala (sića li se ikoja od vas šta je oto naprstak, igla, konac) toliko je bezgranična, bezvremenska, jedinstvena, ka i svaka žemska. Galerija. Valerija. AnaMarija. A moja prija. Prija.

gornja slika na štafelaju i donja fotografija joj:
Petar Jakelić, "Karijatida" (1987.)
 100 X 73, 22.000 kn

metija san glavu na 100 mista al tolika je da se mora odrazit ka na zrcalu. Nu je! I ova i donja fotografija pokušavaju prikazati vam još jednu krasnu sliku Petra Jakelića. Refleksija (po običaju) ne da mi gušta i čini me obožavateljem antirefleksivnog stakla broj jedan na svit cili. Nekakav poluselfie ovo ka da je. Dakle, obe fotografije prikazuju crtež Petra Jakelića, 84 X 1147.600 kn
kantunić Jon. Galeriji.
Joko Knežević: "Doma"
65 X 53, ulje na platnu - 3.500 kn
Jozo Andrić je autor danas mi najdraže
Milan Tolić, akvarel, 1942. - 2.300 kn
Vasko Lipovac, "Splitska riva"
grafika, EA, 50 X 70, 2.500 kn
... ono ka iden doma. Diš doma!?! Štaš doma!?! Ma ono ka iden doma. Nemoš. Neda mi ROG-YOMA šta je se ne bi ni Paris postija, na kojoj nan je i London zavidija (do jučer, a onda se pridomislija pa zagleda u neku butigu od očala – otompotom). ROG-YOMA zove, diskretno, šapje mi već duže vrime, ono ka „ ... nu me! Nu me mene kakva san ti. Prpošna i raskošna. Nigdi zeru prašine. Priljubazan mladić znalac šta zna više od najviše cilo mi osoblje. Nu me! Nu rasvjete! Nu polica! Nu asortimana! Neš vake više nać dok je judi i zemana!“. Nisan je abadava, jer, ka ono, ima dan, doću ti sutra, iza sutra i prije iza prikosutra. I nisan Jon danas odolija. Uša u nju. Butigu od bacikli. Ma nu je! Ka da je na Kašjune ol Kaštelet. Pružila se po suncu nalakćena na livu ruku i pokaziva sve svoje, ono ka ... jel. I onda ka smeta Jon sunce iako ima očale one marke di Jon nevidiš oči a i Ona slipa, pa metila ruku priko očala jerbo to je oni mot - oni "nemoš mi odolit". I eto nisan: blogiran Je. Čini mi uslugu. A ja bidan, nenaučen, stidan, oma, doma. Nu je (a obeća san Jon da se neću odat i bilo komen reć - nismo govorili o napisat - da je na adresi Petra Svačića petnajst, omanama do parkirališta koje je prekoputa Doma Zdravlja koji je na kantun Kavanjinove koja se pruža istoku od stare plinare koja je na putu za Marjan koji je najlišpi na svit cili. Nu:
ROG-YOMA

Ova bacikla šta mišljah joj reć "Dobar Ti dan baciklo. Šta radiš tu i tu? Zašto nisi na Marjanu bidna a lipa tako prvo je šta će vas, ka i mene privuć. I onda ćete uć. I onda ćete izać. Za dvi ure i tridesetisedam minuti. Taman tolko van triba za izguštat. Sve. A nu koliko je otoga:

... trči oko onon šta najvoli. Fotografiji. Svi iljadu riči šta i ona izgovori u trenu govori mi samo o jednome. Proliće je a u tebi nemir, sa baciklon obaša bi svemir (ovo je ona šta je piva Luka naš prilipi Nižetić). A da san kojon srićon mlađi ka 37 godina, pa da ka oću smantat žemsku, neslagat je bidnu koga je dopala, samo je ono ka, smantat, doveja bi je u butigu i reka jon. "Nu mala! Vidiš ovi imterijer. Ovo sam ti ja izumislija!" Omanama bi dala. Bar broj mobitela il kake san ja i take sriće broj od postola. Za ić jon kupit. Ako oću broj od mobitela. Takaitaka mi iskustva.

asortiman?
divan!
Nu ga!
prekrasno rješena "ulazna vrata" ureda

 

U točno 37oj minuti poslin one lipe dvi ure šta san se izgušta mora san je napuštat. ROG-YOMA iden ti doma. Nije mi se oko dalo odlipit. Bacija san još očadu, dvi i onda Jon opet diskretan mošć i šapat čujen: "Ne okreći se sine!". Napravija san još tri koraka i čujen: "I obriši sline, sine!". Jesan.