ponedjeljak, 9. svibnja 2016.

... s točno misec dana kašnjenja, daklen, misečnica mi posta, evo ga skoro pa se rodija. A i oće cili. Zasad mu samo pete zapele. Rodit mu se. Postu.Ivan Duraković, Koka u Parizu

Jelena Zokić Lušić, Autoportret
Marija Farac, Peruni-ke
Igor Jakšić
Lucija Cvitanović, Oštro
Meri Berticioli
Sonja Nikolin, Pod zrakama sunca
Brigita Ercegović
... a unda još zera mrve mukte, kuš bolje. Falain lipi moj Grade. Aj! Guštaj! Izlitravan cili. Ma nu Ga šta se brči! Aj! Mrči!