nedjelja, 22. svibnja 2016.

...ranojutropolašes...
Kanoctturno


... u cik zore
meni pod ponistre
more


šta lilaju se čemprese i bore
neko odozgara.
Ma nema nasvit oti para.
Koto može platit.


Paš mu samo svratit?
Neobać ga cila.
Secesijski vila
kolko oš.


Kanoccturno ovo je.
Ditiramb.
Paš uNj doć 
nakarte, na jamb?
ŠtaTi je?


A nu! NuGa!
kolura šta i nema ni duga
ni jena točka druga
na ciloj kugli
aj! izgoogleiraj! Izgugli!


A ono kad smo šNjimen u zavadi bili
cili
Peristili
Kmanovi i Brda i Meje
mišancu kad smo brali mu
otimali zeje
Još lišpi je bija ...


naki jidan
pa isprid Banovine
lipimojGrad oko moje
u novine u foje
cilcata svita:
Split pomanita!


... pa ono kadsmo se mirili Šnjimen
par bukara vina,
parstotin mandolina
zeleni
neiskusni
Grad robusni
parija je.
Toliko se napuva ...
ka i uvik - nije se Taj čuva
Glavu napanj!


Resli i učili šNjimen
nije oto krimen
I Božedaj strada
I mogamiGrada
prisezali kasmo
da nan se viruje ...

Samo mu riči lipe sipaj
migni mu malo
smiškon ga šćipaj
tepaj mu rodnimiGrade
lako je šNjimen - oto svak znade.
Osin Baldasara.


Štagod kadgod tija balit
bilo trizan oli nalit
nezudobi ga spomenit
pofalit
vratiće Ti stostruko
najranije
nježnošću
romancon
užancon
i tilu Ti.


Dadni mu, pruži mu, mekni mu ruku
u ruku
zaboravi Stinice i Sivernu luku
finila su ota doba ...
nu šta moru jugo proba
prova
nu mi Grada - grada snova.


Pa šta! neka mu smrdi iz usta
Turizmu
neka mu i noge smrdu
Turizmu
naka mu se ispod pazuja čuje
podatni mu Split tuje
Turizmu.
Pa šta šta balaju krošnje?
Pa šta šta se nosu narodne nošnje
male i velike mošnje
svita cila.
Šta mu je Grad lipi moj meta mila!
Pa šta?
Naplatićemon.
Visom. Americanom.
Može i cashom.
Znojon svojin i Turizma prljavin vešon.
Nemoš drukčije.
Trudon moraš.


Smileom oka i obe usne ...
Turizmu šta je Mosor?
Pita Tripadvisor.
Pita i odgovor mu štuje.
Zato cili svit i je. Tu je.