srijeda, 18. svibnja 2016.

HAIKU S VIDILICE
... u Te zaljubit uzoru
spogledon umoru, 
šta se praćaka
oće do plićaka 
pogled moj.
... zubat ka dasi ... Ka Hillary Swank lip
... ka najlipši Sean Connery tip ...
meni!?! meni si naša glumit!!!
Aj! Aj Grade! Aj se umit!

Umiš! Umiš Ti To!
Ka i prošlo lito!
Ono.
Ka snig  da daće tako si se stisa!
a još Ti ni cressendo nisan napisa ...
šta si se pripa?
da ćuTe takog lipa
ogadit?
Nikad.
Gadu Gradu.

Ćutin i da si i za skok spreman. Zviri!
Moš. Moš skočit.
Samo nemoj u duboko.
Nemoj mi se smočit.
Kišaće. Ko Ti trliše šuši?
Šuška? Šušur duši?
Koji Ti je oto?

I ota Tvoja sa lipoton sprega ...
Ma nu Ga! Nu Njega!
Na svit cili ni lišpega!
Od mog Splitamojega.
S bukaron u ruci, drugon kruv ispo peke Ti lomin
da zaništa nismo došli uz komin
Ti i ja Grade ...
I baš nan lipo u ništa zijat
keljit se, beljit se, brezveze se smijat,
stare kosti grijat.
I nanovo se jopet smijat ...
A jesu Ti i stare.
Tu si negdi: za memoare.
I sutra ćemon uzoru
opet nas dva u Zagoru
guštat
ka lude jedan i drugi vitre puštat,
komušat šta je za komušat
umalokvasina vino svako kušat.
Unda zjogu za balote ...
Po cili dan berlat vani
a oni ... nek nan zarađuju
apartmani.
Unda zjogu za balote ..
jeben te kratki živote.
A baš bi bija gušt poživit.

Nemoj Brate ... nemoj se nervirat
silo ol dernek ćemon zaorganizirat
Ti balaj ja ću svirat
mišinu
ol gusle.

... a da barenko imaš Njene usne ...
pripušća bi Te sebi
ka kavalir damu. Nju.
Šta ne nosa šotanu već suknju.
U suknji Te vidin Grade.
... ušlape Te vidin Grade i u kratke gaće
reka bi neko saće
ovi Emglez bidni blidi procvrčat
a ne znadu da smo i od svitlosti brže
oba da možemo i k Suncu trčat
kad oćemo - kad nas inati drže.
I šta Ti je? Šta si problidija?
Iznenada posidija?
Cili se zgurija?

Najemput!
I šta Ti izoka munje ka sivaju?
Jerbo Te puste kiše oblivaju?
Jerbo Te snivaju?
Barenko počimlju.
I šta si se? Šta Ti je? Nakrivija!?!
Nadesnija ol nalivija?
Štasi se? Šta Ti je?
Prču Te partije?
I na livo oko ka da si zasuzija ...
da in se nisi ... nisi Ti taki.

Vali Ti arje? Zraka?
Da nisi unda maka.

Imaš napadaj panike stari.
Ne paničari!
Saće onorari ...

A more bit i urari, mesari,
kamoneklasari,
Partijski komesari ...
Svi ti uTe turisti,
avanturisti,
karikaturisti,
optimisti, pesimisti ...
neš mi nikad više biti isti.
Samo resteš.
Ima li tomen kraja? U visine kolkoš?
Ne miči. Ne trepći. Nisan gotov još.
Tek san počeja.
... jesan Ti priča koga san i kakogasan sreja?
Štaš? Malo spreja?
Pod pazuve.
Neobrijane.
Zarasle pravon šumon.
Otra Ti ja, jerbo ja drumon a Ti šumon.
Oš na Zapadnu?

I imaš otu naviku gadnu.
Zapadnu.
Nemirovat. Micat se. Nemiči!
Di su Ti svi tiči
šta pivaju po cilu noć.
Ćukci?
Ćukovi?
Jel i love
Tvoje sove.
Kaki si biće i tove.
Tvoje sove.
Tvoje ćukove.
Ne čujen zvukove.
U glavi Ti Grade.

Aj! Aj!
Guštaj!
Samo znaj!
Ovo je početak početka - kakiikaki kraj!
Aj! Guštaj!
Kiti! Gonjaj!
Miruši - ne vonjaj!
Ovo nije kaki Ti oš kraj.