ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Razdoblje od 1882–1914. i razne rekonstrukcije
Splitska riva  1910
 Godine 1882. na općinskim izborima pobijedila je Hrvatska narodna stranka. Za vrijeme gradonačelnika Gaje Bulata nastavlja se komunalna izgradnja grada. Split se približava statusu suvremenih manjih pokrajinskih gradova, uređenih po onodobnom sustavu komunalnih službi i građanske — civilne strukture.
Splitska riva  1928.
Splitska riva, Automobilistički
miting ADAC-a 1929. 

Na jugozapadnom uglu nekadašnjeg lazareta, gdje su nekoć bili zatvori, od 1890-1892. građena je zgrada Lučkog poglavarstva, tada dvokatnica s mansardom i kupolom nad uglovnim dijelom. Projektirao ju je nadmjernik Rupčić.
Splitska riva  1932.
 S njezine istočne strane 1904. dozidana je neoklasicistička trokatnica, a na mjestu ranije porušenog skladišta soli 1905. sagrađena je trokatna neorenesansna zgrada Režije duhana, prema projektu izrađenom u Beču. Na atici, u sredini južnog pročelja imala je javni električni sat.  Preostali dio Lazareta, uz manje pregradnje, uklapao se tijekom vremena u razne gradske funkcije.
Splitska riva  1935.
Početkom 20. st. zahvaljujući istraživanjima arhitekta G. Niemanna i E. Hebrarda bitno su povećane spoznaje o izvornom izgledu Palače, što je imalo utjecaja na daljnje formiranje svijesti o potrebi njezinog istraživanja, odnosno iskopavanja Podruma.
Splitska riva  1941.
 Prema sačuvanim fotografijama iz šezdesetih godina 19. st. poznato je da stara obala još nije bila popločana, osim ruba do mora i uz zgrade. Godine 1875. srušen je Zdravstveni ured na staroj obali, a oko 1890. čitavom njezinom dužinom zasađena su dva reda stabala duda (murvi). Već 1911. i 1912. predlaže se uklanjanje tih stabala i sađenje palmi, što će biti izvedeno nešto kasnije.
 Tek 1906. obnovljena je cijela kuća Ivana Savo (nekada Dudan), tj. obje ranije kuće, sa zajedničkim pročeljem što je uključilo i restauraciju trifore antičkog portika. Autor obnove i rekonstrukcije bio je arhitekt Kamilo Tončić. On je obnovio ostatke kriptoportika, a zapadni dio zgrade oblikovao tako da se istakne položaj antičke kule. Gradnja se otegla punih tridesetak godina. Uz dva kata unutar zidina, još dva u secesijskom slogu koji strše iznad pročelja Palače.
Splitska riva  1964.
Godine 1905. dopuštena je rekonstrukcija gornjeg dijela trošne kuće Pezzi uz Palaču. Uvjet je bio da njezina terasa ne smije prekriti pročelje Palače više negoli što je bilo do tada. Uz to u zidu se nisu smjeli probijati nikakvi otvori.
Nad dijelom pročelja Dioklecijanove palače nadograđene su tada i stambene zgrade Juras i Dadić koje su svojom visinom nadvisile pročelje Palače. Prilikom nadogradnje kuće Juras, provedeni su zahvati i pod građevinom pa se tada povećao prostor koji se koristio u podrumima Dioklecijanove palače.
Povjerenstvo Dioklecijanove palače je zaključilo 1912. da se sačuvaju stare kućice na obali pred južnim pročeljem. Međutim, do danas se od svih starih kućica sačuvala samo ona na istočnom dijelu (kuća Pervan), prikazana još na Cassasovom crtežu. Sve ostale kućice srušene su još u drugoj polovici 19. st. ili tijekom izgradnje Kellerovih kućica 1923.
Po sredini Obale, kod maloga mula, a s jugoistočne strane ostataka mletačkog kaštela sagrađena je 1896. dvokatnica Steve Perovića u maurskom slogu. Projektirao ju je arhitekt A. Bezić, a zajedno sa susjednom trokatnicom prekrila je istočnu kulu Kaštela gledajući s mora.
Godine 1912. na mjestu porušene kuće Seleban gradi se četverokatnicaJadranske banke u slogu secesije po projektu arhitekta Brune Bauera. Ona je svojom višom masom sakrila preostalu kulu mletačkog Kaštela.
Najkasnije 1913. prizemlje kuće Andrić doživjelo je velike preinake, kako zbog dogradnje sjevernog aneksa tako i na južnom pročelju zgrade. Te preinake vide se i na fotografijama iz prošlog stoljeća.
Kuću Nikole Sale Šilovića kasnije je kupio Josip Demarchi, a kuća Lovre Gillardija zapadno od kuće Sale 1930. potpuno je pregrađena za potrebePrve pučke dalmatinske banke. Tada joj je dozidan četvrti kat. Danas, svojom visinom ona nametljivo strši iznad ostalih zgrada.
Veći dio istočnog krila Prokurativa podignut je 1910-1911. pa je tako Marmontova ulica bila obrubljena zgradama s obje strane. Iste godine s Prokurativa je uklonjen dvored murvi. Završni spoj na srednji objekt izvršen je 1928. Projektiranje arkade, koje su sa sjeverne strane morale povezivati oba krila, nisu nikada izvedene.
Početkom 1902. pristupilo se zidanju zvonika crkve Sv. Frane koji je završen iste godine. Novi zvonik imao je četvrtasti tlocrt s lođom za zvona. Četiri godine kasnije odlučeno je da se na mjestu stare zgrade samostana gradi nova. Rušenje samostana počelo je 1907. kada je položen temeljni kamen i zakopana olovna cijev s raznim novcem. Radovi su bili završeni 1908. 
Samostan je povišen za jedan kat, bifore uklonjene, a oba pročelja sa simetričnim rasporedom otvora ožbukana. Otvori u prizemlju dobili su polukružni završetak. Tada je na atici pročelja samostana, sa strane Obale postavljen grb franjevačkog reda, ali je već sljedeće godine bio uklonjen. Srušene su i dvije kapele (Sv. Lucije i Sv. Felicije — sakristija) koje su stršile prema istočnom dijelu Obale. Porušena je i oktogonalna kapela Bezgrešnog začeća na sjevernoj strani crkve.
Gradnja Banskih ureda — Banovine
Današnje stanje obale pred povijesnom jezgrom Splita rezultat je brojnih zahvata, koji su izvođeni u razdoblju između dva svjetska rata, kao posljedica ratnih razaranja i poslijeratnih intervencija.
Općina je 1928. odlučila srušiti trošne zgrade na mjestu nekadašnjeg lazareta i izgraditi nove administrativne zgrade. Na tom mjestu odabrana je lokacija za izgradnju Banskih ureda. Od starog lazareta u to doba u zapadnom kompleksu ostala je samo sjeverna niska građevina stare carinarnice sa središnjim dvorištem, a ostali dio, korišten kao vojarna, sačuvao je uglavnom izvorni izgled. Kompleks prema istoku potpuno je nestao.
Godine 1930. raspisan je javni natječaj za Projekt novih Banskih ureda. Autoriteti u brojnom žiriju bili su kipar Ivan Meštrović i arhitekt Edo Schon. Odazvala su se čak 33 autora. Postavljen je i uvjet da Banska palača bude projektirana »...u slobodnom monumentalnom stilu, ali njezin opći karakter i oblik imaju sadržavati klasičan ritam, uzimajući u obzir kameni građevni materijal koji će harmonizirati sa primorskim pejsažem«.
Među sudionicima natječaja niz je istaknutih autora zagrebačke moderne: Josip Pičman, Milovan Kovačević, Ehrlich i Albini, Kauzlarić i Denzler. Od splitskih autora Fabjan Kaliterna, Danilo Žagar te Niko Armanda u suradnji s Nikolom Dobrovićem.
Prema mišljenju stručnog žirija nijedan rad nije zadovoljio uvjetima natječaja, pa nisu dodijeljene ni prva ni druga nagrada. Treću nagradu dobio je projekt arhitekta Papkova i Gavrilovića te projekt Dujma Granića. Zbog oštrih reakcija na »nepravedne podjele nagrada« naknadno su nagrade poništene, a svi nagrađeni i otkupljeni radovi obeštećeni. Pošto je zaključen natječaj, bez rezultata, projektantskog posla prihvatili su se članovi žirija tako da je 1931. Meštrović u suradnji s arhitektom Dragom Iblerom izradio svoj prijedlog. 

slijedi nastavak