srijeda, 27. srpnja 2016.

jugo momen Gradu
Gradu momen


bilo je to jutro ka i svako drugo
samo šta je tuklo jugo


samo šta su oblaki imali nešta obavit žurno
pa je jutro bilo tmurno
tamno
odavno
priko 7 minutii Mihaela
jugo uhitit tila
na Vidilici bila
zbog radi diplomskoga brodi šta amo-tamo trču
a pripun Merjan tica šta cvrču
neću i ni pominjati da se doli svaki, ama baš svaki dan
s ove točke vidi i Sustipan
di san skaka na noge
mater kad je čula poludila
a mater materina materi mojon ćeri svojon veli
bolje da je na noge nega na rukea uzeja san tiket za trajekat
oćel ić il će stat
na ovo jugo
jesul jedno za drugo

ipak se sunce probije
gledan ga kako se smije
i gledan sunce di se meni penje
i gledan sunce dobro jutro veli
da smo se baren ranije sreli
na auto-pazaru


već je udrilo kartelu po Varoši i Merjanu
već san mu se da u stranu
pustija ga proć
ne činit Gradu svomen lad
neka mi se sunča sad
jerbo 
jutro je
s olujnin jugon