četvrtak, 28. srpnja 2016.

*** lipimojgrad ***


sva svitanja Tvoja
odavno samo moja
ja in svidočin
ja san Ti poočim
Grade


... sve ote dijagonale Tvoje
i krivulje Ti
parametre dijametre
kilometre
i svi vitre
čemprese Ti i oblake
vlagu šta po Tebi pane
i iz Tebe lije ...


...sva ota Tvoja trepereća svitla
u utrobu ću
jerbo se kovitla
jerbo se komeša
komuša
puna je duša
puno je Tilo
nek nan je vrilo
uzjoguncala se
Jubav ka Tebi
Grade
šta farizeji
koji korifeji
šta Ti je oto
rećuTe Meji
a moga bi Te i sam zabilužit
a nese karat


aj! baš si se razbaca lipoton
i oton
i oton
aj!
guštaj!
i molin Te pomalo me puštaj
od sebeaj!
guštaj!
i vitrove puštaj
sebi i od sebe
... veliš dobre mi rebe ...
aj! falain!