petak, 7. listopada 2016.


... prošli petak. Peškarija.

... a unda ...
unda san duboko udanija ariju
i otra na peškariju
petak je ...


... lip petak je bia.
ništa nisan jia
sve do podne
unda san sia
posrid stola
satra juvu, lešo mola
krcato bila luka
je san se natuka ...


... i nije u redu
evo baš gledan moga Čedu

(za primjer primjera)
da se boje izgleda
kad otraš u pemziju ...
lipi moj Ivanišević
škverski oš sokol oš tić
ki mladić
nuGa! nu momka!

otraš iz Škvera
i nigdi više stomka!
nedebljašse!
o more duboko
i pizdice
i kućice

i nanare i volke 
sve školke
svu spizu mi dragu
sve vaja na vagu
more i glamac
more i špar i vratar
sve na kantar
sve vaja platit
kaćemo opet macon mlatit
prstace

mukte


... paru modeli s modne piste
a ribu leva leva (i još je čiste)
prodaju
udaju
znaju
pridložiću in škartoce ...
paru da je dilu mutke
zapisa san in ote trenutke
da se situ u starost

kuš lipše od grdobine sine
evo mi se pišaju zubi i teču sline
je ću se je natuć
s bilin lukon
sve sa golon rukon
mirišjavon
od maslinova uja
sine? jesi me čuja?