utorak, 15. studenoga 2016.


uželija san Te se vakog


i vakog


i vakog


i vakog


i vakog


davno lito bilo je


uželija san Te se vakog


i vakog


i vakog


mirisima iljada cvrčaka šta cvrču
i hukom kapi šta smole
uželija Te takog
litnjeg
u kratke gaće i šlape


davno lito bilo je


uželija Te vakog


i vakog


i vakog


i vakog


i vakog

poštrapanog kapjama od 23
nivesa
celzijusa
a ipak šta me ladu

uželija Te
litnjeg
u kratke gaće i šlape
tepla
uželija se sebe opet znojava
jerbo san u kratke pojava
a u šlape da ne govorin