ponedjeljak, 28. studenoga 2016.

... tičurine i tići i kako in ne prići ...

kiša stala
jeli mala
jeli te oprala
skvasila
jesil se uprasila
moja mila
kiša stala
a pala
na maštila
na maštila
moja mila


da mi se ne priladiš
da te ne spopanu vrućice
došle su kućice
vodin te na rakiju
kuvanu
s kobasicaman
šta će ti kruv
puno ti je suv


nui! dvi tičurine i tić!
ljubavi koliko je kapi u moru
+ još po koji sić
nadaleko i naširoko najlišpi mi trijo
šnjiman san bijo
iz kučarina
Lukina
vode pijo
samo san se pripa na trenutke
oće li bit mutkelipi moj Grade
pripun si mi tičurina i tića
pripun lipi bića
nui!
nu moji Glavčića!
jesi sritne ruke!!!
nu!
nu nam Luke
plave
glave

da ne falijen jerbo nisan prista lokat
nu Jon nokat
samotaki
ka da ga je Picasso risa
... nikad o noktu nisan pisa ...

... e mala moja moje zlato
je nas ima  - je nas krcato!!!