subota, 19. studenoga 2016.

... velin ja Anti Ante mi veli ...
čin smo se srili


zdravi i veseli bili!
a Ante ki i Grad nasmijan
vriško obrijan
ope si pijan
vidiš nas oba ...
ka mački stari kad krenu kantati
mačke mantati
krenemo Ante i ja
Gradu šta se natmurija... biš ća ope fonja
ope cili Grad vonja
ka da nema oni korektor
velin ja Anti Ante mi veli
ima Grad šta mu srce želi
i sve više debeli
nuse!
topoton, galopon, sve ušiman strižu
dica bižu
jerbo su €e sarčili
pa se natovarili i namagarčili
otraše
iz Lipe naše
al velu nan da će se vratiti Gradu
čim što zaradu
(i po tri posla radu)

prve jezične ginmazije maturanti
velin ja Anti
Ante mi veli
jeli
vidin samo jenu
i ginmazija šta ti je oto
pitaću Anti ja velin
pa će mi štagod reć Slapi ol Oto

pasiijudi prolazu
touristi odlazu
još poneki za obuć se valjano
ništa nima
a iđe zima
a iđe zima
a jesen je


 ovi šta afitavaju
dobro in
velin ja Anti Ante mi veli
malo su se uznili
pa se ne skalaju
čak in i kuće
od sriće balaju
nui!
i tako Ante i ja rećemo do zore ...
a najvolimo kad naletimo na "Naše more"
nuga!
povist cila lipa i duga
školskog broda
od slani voda
... velin ja Anti
i ovo su maturanti
... nisu
Ante mi veli
na Otrantskin vratiman 
smo se srili
pomorkinje
pomorci
kršne cure
lipi momci
Ante mi veli
virujen mu ...