nedjelja, 14. veljače 2016.

                       S a nj a   B u b l e
            Izvorni znanstveni rad
            Ministarstvo kulture
            Konzervatorski odjel u Splitu

Od 1918. do 1929. godine 

Split je s oduševljenjem dočekao oslobođenje od stoljetne austrijske vladavine. U manifestacijama povodom uspostave Kraljevine SHS sudjelovali su pjevačko društvo »Zvonimir«, Hrvatski sokol, Hrvatski napredak (nekad Slavjanski napredak) i ponovno okupljeni članovi predratne Narodne glazbe. Već početkom 1919. godine u prostorijama društva »Zvonimir« u Hrvatskom domu okupilo se i Dobrovoljno vatrogasno društvo.U listopadu 1921. godine Hrvatski je dom postao vlasništvo Hrvatskog sokola, a u njemu su, uz Jugoslavensku sokolsku župu »Vojvoda Hrvoje« (prije rata Hrvatska sokolska župa »Vojvoda Hrvoje«), djelovali Splitsko muzikalno društvo »Zvonimir«, Dobrovoljno vatrogasno društvo i ponovno utemeljena Narodna glazba. Profesionalizacijom glazbenoga i kazališnog života (osnivanjem Splitske filharmonije 1919. godine i stalnog kazališta 1921. godine) Hrvatski je dom postao stjecište splićana sklonih hrvatskom. Dvorana Hrvatskog sokola uglavnom je služila za vježbanje gimnastike.

Fotografija je snimljena je 1924. godine. Objavljena je u knjizi D. Kečkemeta, D. Marović, M. Radja, Povijest športa u Splitu Dobrovoljno vatrogasno društo Split 1883-1918.-1941. (knjiga 2), Split 2006 bez datacije. Originalna (iz 1953. godine) fotografija iz arhiva obitelji pok. Srđana Vrcana, unuka Jure Vrcana, vježbača na slici, izgubljena je tijekom pripreme za tiskanje knjige.
Vježba Dobrovoljnoga vatrogasnog društva
https://www.youtube.com/watch?v=kM6xDAsH2Uo
Hrvatski dom je kao okupljalište glazbenika, scenski i koncertni prostor, izgubio svoju predratnu ulogu bitnog čimbenika u kreiranju glazbenog života grada. U njemu su se gotovo isključivo održavale akademije, tečajevi i plesne večeri Hrvatskoga sokolskog društva (u čijem je okviru osnovan amaterski zbor). U Hrvatskom su se domu povremeno organizirale izložbe suvremenih slikara. Godine 1929. u prizemlju Doma priređene su dvije značajne izložbe: samostalna izložba Emanuela Vidovića i prva samostalna izložba mladog Vjekoslava Paraća.

  Od 1929. do 1942. godine

Godine 1929. osnovan je Sokol Kraljevine Jugoslavije, a zabranjena su sva gimnastička društva s nacionalnim nazivima. Hrvatski sokolski savez nije pristupio novoosnovanom Sokolu Kraljevine Jugoslavije – donio je odluku o raspuštanju svih hrvatskih sokolskih društava. Odtada su se sve djelatnosti u Sokolskom domu odvijale u organizaciji i pod patronatom Sokola kao državne organizacije. U skladu s tim, Splitsko je muzikalno društvo »Zvonimir« usprkos prosvjedu moralo iseliti iz Sokolskog doma već 1930. godine.Splitski vatrogasci preselili su u svoj novi Vatrogasni dom iste godine.Uz Sokolski pjevački zbor (prije Zbor Hrvatskoga sokolskog društva), sokolaši su osnovali i amatersku kazališnu družinu. Sokolsko je društvo na drugom katu imalo i svoju knjižnicu, a doniranje knjiga bila je dužnost svakog sokolaša. U prizemlju je 1938. godine osnovana čitaonica.U zgradi je postojala i štedionica Sokolskoga društva. Sokolaši su u svom domu organizirali dobrotvorne, karnevalske i maturalne zabave, koje su najavljivane u Novom dobu. Povremeno su se održavale i izložbe.Najznačajniji događaj u djelovanju amaterskih sekcija sokolaša svakako je osnivanje lutkarske scene (marionetskog lutkarskog kazališta). Sokolsko lutkarsko kazalište kontinuirano je djelovalo sve do 1938. godine, a 1945. u istom je prostoru (a dijelom i s istim glumcima i redateljem) osnovano Kazalište lutaka »Pionir«.Razvoj lutkarske scene bio je dio programa sokolske organizacije. Stoga je 1932. godine učitelj Bonifacije Kalebić prisustvovao tečaju marionetskog kazališta u Pragu, a njegovom je zaslugom već 1933. godine postavljena predstava »Mali princ«, kojoj je bio redatelj. U požaru koji se dogodio 1924. godine izgorio je arhiv Narodne glazbe. Nije poznato što se sve zbivalo u zgradi Sokolskoga doma početkom i tijekom Drugog svjetskog rata, osim činjenice da je 1942. godine u njoj bilo sjedište talijanske fašističke omladine i da je tada uništena izvorna secesijska dekoracija pročelja i interijera. 

Sokol Kraljevine Jugoslavije


HRVATSKI DOM  danas