četvrtak, 28. travnja 2016.

„Fingerprint“ i njegova Tilly


Zdravi i veseli bili. Znadete li ko je oto Tilly? Znadete li što je oto i di je oto, ja ću ponašku, "Prston otisak", ol se reče more bit, a i meže: "Prsta pritisak", a radi boljog razumivanja, jerbo kako će Turizam oto razumit, bidan Turizam baš mi ga došlo ža, „Fingerprint“. Da zašto mi ža Turizma!?! Di neće mi ga bit ža! Doša pa sve mora platit. I posteju u 1713 godina staroj palači (di to ima!!!) i čašu samotakog vina i žlicu ol pošadu samo take spize, a nudi se na miljun novonikli mista, a, bidan, kad mu se pripiša ol kad mu dođe onda ima sva tri samo taka mista - al i mora platit. Pa onda samo taki sladoledi, samo taki marendini, samo take izložbe, komcerti .... samo taka Riva, more, judi, šentade, hidrozrakoplovi ... bidan Turizam - al nije ni sve u lovi.

"Fingerprint" je galerija. Ćiba. Je ćiba al tu svega blaga Božjeg šta Ti triba.Ono ka kreneš Gradu. Pa na u centru. Centru centra. U na adresi ... Zaudobija san adresu i kako izgleda da van oto opišen pa van otomen ne mogu. Ali evo o čemen mogu. Mogu o ovomen PinkFloyd svitlećen tilu šta ga zovu lampa, mogu o ovoj ribjon kosti šta je zovu slika, mogu o ....
... mogu o svačemu nečemu šta se tiče umjetnosti i primjenjene umjetnosti i šta je sve isključivo hrvacko. Dačijeće! Gospođa Tilly upire potporon samo hrvatske umitnike. Neće Ona tamo Dalie, Monete, Chagale, Picasse – strance nike. Brez obzira na prigode i prilike. I brez ikake taktike. Srcon! Mozgon! Rukon! Nogon! A ima i Bogu fala! Tilly.
...jeste li sinjali ovu lampu od sa maslinovin drvon pa ono još ka ... Matilda Gudelj jon autor.

jeste li sinjali ovi postamenat, ovi držač za fotografije ... e da mi je (unuk ol unuka kako bi druka za Hajduka)

jeste li sinjali ovu lampu ... od cijevi za vodu

Ovo je samo dil asortimana. A meni došlo ... zatribalo mi bokun otomana. Da sidnen. I guštan. Dušu i noge opuštan. Hrvackon primjenjenon i neprimjenjenom umitnošću. Današnjošću i budućnošću. Još ću! Pametnica. Tilly. Misli Ona na bidni Turizam. Da mu nije teško ni velko za ponit. Jerbo mora štagod ponit. Ko će ovomen odolit. A vino bi moga prolit. Ponit pa popit. A umitnika lampu ... neš je koristit na izletu, u kampu. Šnjomen češ se dičit. Ko će Te spričit. Prsit se. Ka neki šta se prsu. Nekin.
... jeste li jon sinjali sise ... mora i imat zbog radi mornara jon jubavi u izlogu šta je ...


Da oćemo svaku potpisat fotografiju. Svaki litar. Samo ako do tada oto ne pokupi sve Turizam šta se zove vitar. Nema veze. Bože daj! Šta ostane pridstavićemo, kako je i red. Imenon i bezimenon autora, teknikom nikom, dimenzijama i kilama, materijalon i šalon. Ne onin za oko vrata. Onon za smijat se. Za guštat i suzvuke smije ispuštat.
... ovoj uri ovo je prednjica, a doli jon zadnjica ... oću reć druga strana. Autor jon je osmislija izgled i izveja radove. Zamiša bašton, inkarta. sve u livel i nakon fratunavanja a poslin šprucavanja metija u prodaju da veseli svit.
Autor jon, e da mi je upoznat otu - Matilda Gudelj.Ova lutka s live strane da nije na prodaju. A mašija bi se mnogi. Nema veze šta nije u Madame Tissot muzeu. I od voska. Ko i što, otkalen i kako ... moraću pitat Meju. On sve zna. Ako nezna dozna. A nije OZNa. A Tilly? Tilly mi postala nervožasta, nervozna. Skora pa zamalo grozna. Jerbo da je ne slikajen. A ja jesan. I još se ne kajen. A i zašto bi. Nisan Kajin. Ol Abel. Aj! Guštaj! Sve prodaj!