četvrtak, 2. lipnja 2016.

Odan Gradu
(oda Gradu)


Oko 13 je. Šta Ti je?
A i mene! Šta mi je?
E, damije
bamije
punjene ...
punu bi i satra kadu
pa onda pašticadu ...


Odan Gradu.
Ponjem.
Šnjimen.
Odan Gradon.
Unj zaljubit.
Jerbo samo je jedan
Lipi moj Split.


Divin mu se.
Cudon cudin
natmuriton
nebu nad Spliton.Pivan mu
i snivan mu
da mu i više nema
vaki
baki
po komtejnerima


da prizma
da se uvatija Turizma
blagomuse!
Euri se truse.
Pune i krošnje ...


ništa dekolteje pokaživat
samo tovare i narodne nošnje
... ništa minice, gege i lipe noge
malo ka Dioklecijana i
rimljana toge


I vragu roge ...
Pa ce opet sutra
nika nova Ultra.
Po Gradu odan
ja mu odan
nešta da prodan


...trevit da mi je Kikaša. Nušu.
Faust bi bija. Proda vragu dušu.
A vitri ... vitri nek pušu.
Nisan ja sumcokret.